Jdi na obsah Jdi na menu
 


lucemburkové1

 Lucemburkové v českých dějinách

Jan Lucemburský /1310 -1346/

při nástupu na trůn musí podepsat tzv. inaugurační diplom /volební kapitulace/ – potvrzuje práva a výsady šlechty

rádce – mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu (kdysi kancléř Václava II.)

značný vliv mají šlechtické skupiny – nejvýznamnější kolem …………………………

(milenec Elišky Rejčky), konkurenční kolem Zajíce z Valdeka a Bavora ze Strakonic

spor Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky – zatčen Jindřich z Lipé –  1317  -  vypukne rozsáhlé šlechtické  povstání šlechty proti králi , Jan musí podepsat ………………úmluvy -1318 -  absolutní kapitulace před šlechtou, ……………………. moci (silná šlechta, slabý král), ze země musí odejít cizí rádci (i Petr z Aspeltu)

od této doby se Jan věnuje převážně zahraniční politice, v Čechách pobývá minimum času

spor Jana s Eliškou – uchýlila se na Loket – 1319 dobyt, syn Václav uvězněn a poté poslán na výchovu  do Francie

přezdívka král ………………………., zastavuje majetek, ale uchránil zemi od nepřátelských vpádů , získal definitivně ……………………

1331 – boje v severní Itálii (i Karel IV.) – získává zde državy - dočasně

1335 –………………….. smlouva s Polskem – vzdává se nároku na polský trůn,    získává Slezsko

1344 – v Praze založeno arcibiskupství, založen Chrám sv. Víta /podíl syna Karla

1346 – umírá v bitvě u Kresčaku (od roku 1340 byl prakticky slepý), bojoval tam i Karel IV.

 

Karel IV. /1346 -1478/

narozen 1316, původní jméno Václav, vychován ve Francii (Pierre de Rosierres – pozdější papež Kliment VI.),  při biřmování přijal jméno Karel / kmotrem fran. král Karel IV

manželky: …………………………… (zasnoubeni v dětském věku ve Francii ), Anna Falcká, ………………………….. (syn Václav IV.), …………….. (Eliška) Pomořanská  (syn Zikmund, a Jan Zhořelecký,korunována císařovnou); celkem měl Karel  12 dětí

1378 – umírá (62 let), pohřben v chrámu sv. Víta ,při jeho pohřbu Vojtěch Raňků z Ježova poprvé použil označení „…………………………….“/Pater patrie/

Politický význam

v 15 letech bojoval v Itálii první bitva u San Felice, 1332 se vrací na žádost šlechty do  Čech –otec mu uděluje titul ………………………………….

1346 – zvolen králem SŘŘ – proti Ludvíku Bavorovi , 1355 korunován císařem, Praha sídelním městem SŘŘ

1355 pokus prosadit  zemský zákoník Majestas Carolina – snaha omezit vliv  šlechty – neprosadil / prohlásil za spálený/

1356 – vydává   ……………………………... – základní zákon SŘŘ, s úpravami platíl

do zániku SŘŘ v roce 1806

Češi mají právo domácí volby panovníka, český král je kurfiřtem

1355 vytvořil instituci Země Koruny České – Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, dočasně …………………….a ………………………….,symbolem Svatováclavská koruna, uložena v chrámu sv. Víta, nad kaplí sv. Václava

respektuje dualismus, opírá se o královská města a církev (úřady pro církevní představitele)

kulturní význam

1344 – založení pražského arcibiskupství ( 1. arcibiskup …………………………)

1344 – založení chrámu sv. Víta – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř z …………………., stavební huť

Svatováclavská kaple (Parléřova socha sv. Václava), nad ní korunovační klenoty

pohřebiště českých panovníků –, Karel IV., Jiří z Poděbrad, ……………….

za Karla postavena malá část chrámu, dostavba v 19. století (Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta – …………………….), chrám dokončen až v roce ………..

1348 – založena  Karlova Univerzita – 4 fakulty (úplná),  Karolinum

Nové město pražské – 360 ha, Dobytčí trh ( dnes Karlovo nám – největší v Evropě), Koňský trh (……………………..nám.)

Karlův most – na místě Juditina mostu, sochy až  ze 17. století (M. B. Braun, M. Brokoff)

klášter Emauzy (staroslověnská bohoslužba), chrám sv. ……………… v Kutné Hoře

Karlštejn – uložení korunovačních klenotů a důležitých listin SŘŘ

Mistr Theodorik – výzdoba  Kaple sv. Kříže, obrazy Svatý Vít, Svatý Jeroným

Praha sídelním městem svaté říše římské – více obyvatel, lepší opevnění (Hladová zeď pod Petřínem)

Karel si dopisoval si s básníkem Petrarcou, hovořil …… jazyky, napsal vlastní životopis ………………………….

hospodářský význam vlády Karla IV.

hospodářské povznesení Čech, pěstování vinné révy,bezpečnost obchodních cest

 

Počátky krize za Václava IV.

Přezdívky…………… král, král v haleně

odmalička rozmazlován, vláda ho nebaví, král SŘŘ, ale 1400 sesazen kurfiřty pro lenost ,spory s bratrem Zikmundem a synovcem Joštem Lucemburským (markrabě moravský),dvakrát uvězněn českou šlechtou – 1394 (v čele spiknutí Jošt) a 1402 (v čele Zikmund)

manželky (vzdálené příbuzné, z Bavorska): Johana a  poté  ………… Bavorská

- podporovatelka Jana Husa

1393 – spor s arcibiskupem Janem z  Jenštejna – zatčeni a mučeni jeho spolupracovníci, po mučení zemřel Johánek (Jan) z Pomuku, hozen do Vltavy,1729 – prohlášen za svatého jako Jan Nepomucký – údajně  nechtěl  prozradit  Žofiino zpovědní tajemství, při exhumaci z lebky vypadl kousek……………….., označeno za jazyk (zázrak),  městečko Pomuk mezitím přejmenován na Nepomuk

1378 – vypukne  papežské …………….(Řím, Avignon), církev nedodržuje boží přikázání, vlastní obrovský  majetek

Kazatelé kritizující poměry v církvi : John Wiclef/Anglie/,v Čechách  Konrád Waldhauser, Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže, Jeroným Pražský, Jan Hus – 1391 – založena Betlémská kaple – určena  pro kázání v češtině 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 52654
Měsíc: 529
Den: 18